JUR. KAND. MONA STRINDBERG

Mona Strindberg arbetar som biträdande jurist med bland annat; 
Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV
Offentligt biträde i ärenden om asyl, anknytning och arbetstillstånd
Uppdrag som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken

Uppsala universitet, juristexamen 2016

2013-2015 Rädda Barnen
2016-2017 Annan advokatbyrå
2017-         Audere Advokatbyrå

Språkkunskaper
Engelska
Persiska
Italienska

Övrigt
Ambassadör, Stiftelsen Harald Edelstam
Specialkompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck, flerårigt arbete med information riktad till ungdomar.
Flertal nationella och internationella uppdrag inom mänskliga rättigheter och EU-rätt
Jurist i Uppsala kommuns resursteam (SSP), i samverkan med Uppsala polis, socialtjänst och skolor

Telefon (dir): 08-562 40 206
E-post: mona@audere.se