Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika rättsområden. Det man till största delen förknippar med detta rättsområde är bolagsrätten och de delar som därtill hör.     

Företagarens vardag    
Samarbetets frukter- söta och bittra

Den som ensam eller tillsammans med någon annan driver företag ställs oundvikligen inför en mängd frågor som med stor fördel bör ägnas eftertanke. Vad händer om Du och Din kollega/Dina kollegor vill gå skilda vägar? Kanske blir Ni oense och ett fortsatt kompanjonskap otänkbart. Vad händer om en av företagets delägare avlider? Skall den avlidnes andelar eller aktier få säljas till vem som helst, eller skall övriga ägare få chansen att köpa, och i så fall till vilket värde? Audere Advokatbyrå bistår vid upprättande av exempelvis

  • Kompanjonavtal
  • Aktieägaravtal
  • Överlåtelseavtal

 
Vill inte betala, eller får inte betalt

Den som driver företag ställs tyvärr inte sällan inför det faktum att en kund är missnöjd och inte vill betala företagarens faktura. Det kan också vara det egna företaget som köpt en vara eller tjänst som varit direkt felaktig, eller i vart fall inte levt upp till det resultat som kan anses avtalat. Beslutet att bestrida en faktura, eller att gå vidare rättsligt med en egen obetald faktura kan i vissa fall i slutändan visa sig vara helt avgörande för ett företags fortsatta existens. Audere Advokatbyrå kan ge en översikt över för- respektive nackdelar med ett visst agerande ur ett juridiskt perspektiv.    

Konsulten tog alla kunder, vad skall jag göra?

Ingående och avslutande av uppdragsavtal och anställningar kan få centrala effekter på företagarens verksamhet.  När saker dras till sin spets kan stora ekonomiska värden visa sig stå på spel. Finns det grund för skadeståndsanspråk mot den anlitade konsulten? Har konsulten en ansvarsförsäkring? Hur ser avtalet med konsultens arbetsgivare ut? Har den säljare som sagt upp sig verkligen rätt till allt han påstår? Audere Advokatbyrå bistår vid upprättande av samarbetsavtal, granskning av befintliga avtal eller avslutande av avtal oavsett vilken typ av avtal det kan tänkas vara.

Kontakta oss om du vill veta mer eller om vi kan hjälpa dig

Ring: +46 (0) 8-562 40 200
Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.


Auderes kontor är beläget i centrala stockholm vid korsningen Kungsgatan, DrottninggatanAuderes kontor

Auderes kontor är beläget i centrala stockholm vid korsningen Kungsgatan, Drottninggatan