Fel i fastighet - DOLT ELLER EJ?             

Köp av den egna villan eller radhuset är oftast den största affär en privatperson gör under sin livstid. Även om köparen besiktar eller låter besikta fastigheten och huset noggrant inför köpet kan det uppstå frågor kring om det föreligger fel i fastigheten för vilket säljaren skall anses ansvara (så kallat dolt fel), eller om säljaren kan anses ha utfäst att fastigheten har vissa egenskaper som fastigheten senare visat sig sakna.                                                                        

Lagregleringen i jordabalken kring fel i fastighet är en av de bestämmelser som domstolarna oftast har att tillämpa. Det finns sedan gammalt en uppsjö domstolsavgöranden där domstolarna gett sin syn på hur reglerna skall tillämpas i det enskilda fallet. Audere Advokatbyrå har hanterat, och hanterar alltjämt ett stort antal ärenden av denna typ på såväl säljar- som köparsidan och följer ingående rättsutvecklingen på området. Att få hjälp med att bedöma om det är fråga om dolda fel i huset kan bespara både köpare och säljare mycket oro.     

Köparen av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt, men det är inte alla fel som är möjliga att upptäcka ens vid en noggrann undersökning. De gränser som behöver dras kan vara svåridentifierade, eller så går det att ganska enkelt bedöma vad som kan anses utgöra fel eller inte.  

Läs gärna mer om dolda fel på doltfellägenhet.se angående fel i bostadsrättslägenheter, eller doltfel.nu angående dolda fel i fastigheter.          

Skadeståndskrav mot besiktningsmannen eller konsulten?    

I samband med köp av fastighet kan frågan om den eventuelle besiktningstekniker som anlitats att undersöka fastigheten för köparens räkning missat någonting vid utförandet av sitt uppdrag. Köparen ställer sig i en sådan situation frågan om besiktningsmannen agerat oaktsamt på sätt som medför att denne ådragit sig en skadståndsskyldighet gentemot köparen. Exakt vad är det om omfattas av besiktningsmannens åtagande? Vad gäller för dolda utrymmen där besiktningsmannen inte tagit sig in?              

I byggprocessen är ofta en mängd företag och personer inblandade, beställaren har sina önskemål och sin uppfattning om hur bygget skall fortskrida och se ut när allt är klart, inblandade entreprenörer, tekniska konsulter och mängd andra tänkbara aktörer har att utföra sina respektive uppdrag fackmässigt och i enlighet med avtalet. Om det skulle uppstå fel kan det vara mycket komplicerat att utreda exempelvis ansvarsfrågan. Audere Advokatbyrå bistår gärna med utredningen och samarbetar med skickliga och erfarna byggnadsingenjörer och värderingsmän.  

Vad räknas som dolda fel? Har besiktningsmannen gjort fel? Borde felet ha upptäckts? Måste man anlita besiktningsman för att ha fullgjort sin undersökningsplikt? Vi hjälper dig reda ut frågan.            

Kontakta oss om du vill veta mer eller om vi kan hjälpa dig

Ring: +46 (0) 8-562 40 200
Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.


 

Hus - fel i fastighet