Försäkrings- och skadeståndsrätt- ADVOKATHJÄLP

De flesta företagare och privatpersoner har dessbättre sällan anledning att nyttja sin sak- eller personförsäkring, detta sker oftast i samband med att något olyckligt inträffat. När en skada väl inträffar upptäcker försäkringstagaren att den försäkring man haft gäller med detaljerade villkor som man i och för sig fått sig tillsända av försäkringsbolaget, men som man sannolikt aldrig ens tittat i. Nu är plötsligt försäkringsvillkoren högintressanta och helt avgörande för fråga om skadan överhuvudtaget skall regleras av försäkringsbolaget, och om någon försäkringsersättning kommer att betalas ut. Och om skadan regleras av försäkringsbolaget och ersättning betalas ut sker detta enligt vissa ersättningsprinciper som för en lekman kan vara svårtillgängliga.               

Audere Advokatbyrå har stor erfarenhet av hantering av frågor kring försäkringsfall, skadeståndskrav och försäkringsersättning och kan ofta ge ett kort och enkelt svar på en fråga som kan tyckas mycket omfattande.  

 

Kontakta oss om du vill veta mer eller om vi kan hjälpa dig

Ring: +46 (0) 8-562 40 200
Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.


Flygvy Stockholm