Bostadsrättsjuridik- HAR FÖRENINGEN RÄTT?

Bostadsrätter är idag förknippade med mycket stora  ekonomiska värden, och tvister kring påstående om fel i bostadsrättslägenheter blir tyvärr allt vanligare och mera omfattande. Köp av bostadsrätter innebär köp av lös egendom vilket regleras i köplagen, till skillnad från vanliga husköp (fastighetsköp), vilka regleras särskilt i jordabalken. Detta innebär att den extremt omfattande rättspraxis som finns kring köp av fast egendom, det vill säga vanliga husköp, inte är direkt tillämplig på köp av bostadsrättslägenheter. Frågor om "olovlig" andrahandsuthyrning har blivit vanliga, vi kan ofta ge ett kort och snabbt besked i frågor som kan tyckas komplexa.                                            

Dolt fel i bostadsrätt?        

När skador uppkommer på bostadsrättsfastigheter eller på personer eller fordon som befinner sig på fastigheten uppkommer inte sällan frågor om vem som skall anses ansvara för skadorna. Skall bostadsrättsföreningen eller bostadsrättsinnehavaren ta tag i åtgärdande av vattenskadan i badrummet? Vem ansvarar för vatteninträngningen genom balkongen på översta våningen? Borde köparen ha upptäckt att golvbrunnen i badrummet inte var utbytt? Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar tillsammans med rådande domstolspraxis och inte minst försäkringsbolagens villkor och hanteringspolicys kan vara mycket svårtillgängliga.  Audere Advokatbyrå hjälper såväl bostadsrättsföreningar som bostadsrättsinnehavare och deras försäkringsgivare att klargöra gränsdragningen i det enskilda fallet.               

Vad räknas som dolt fel? Måste man anlita en besiktningsman när man köper lägenhet? Vi hjälper dig reda ut frågan. Läs gärna mera om dolda fel i bostadsrättslägenheter på vår informationssida doltfellägenhet.se.                           

Kontakta oss om du vill veta mer eller om vi kan hjälpa dig

Ring: +46 (0) 8-562 40 200
Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.


Flygvy Stockholm