May 28, 2021

Audere vinner mål i HD

HD har prövat två frågor; fråga om reklamation skett i rätt tid, samt om och hur skadan kan bestämmas. Vad gäller vilket beviskrav som skall gälla i situationer då det inte går att presentera exempelvis ett fakturaunderlag är detta en ständig frågeställning som finns kopplad till reglerna om dolda fel i jordabalken liksom köplag och konsumentköplag. HD:s dom i detta mål löser inte alla knutar i frågeställningen, men "ett skäligt belopp utifrån en samlad bedömning av den utredning som lagts fram i målet" vet vi skall gälla. Hur detta skall tolkas och tillämpas kommer vi att bli varse de närmsta åren då underrätterna fortsättningsvis har att utgår från detta i liknande situationer.

Länk till domen finns här.