January 08, 2020

HD anser att bostadsrättsförening inte behöver betala efter skada

Läs domen här