March 13, 2017

Ingen jämkning av ansvarsbegränsning vid överlåtelsebesiktning

Från HD:s hemsida; "Frågan om en ansvarsbegränsning i ett avtal om en s.k. överlåtelsebesiktning av en bostadsfastighet är verksam har bedömts med tillämpning av 36 § avtalslagen. Med hänsyn till omständigheterna har tillräckliga skäl för jämkning inte ansetts föreligga."