February 07, 2018

Varning för Varudeklarerat-försäkringen

Varning för ”Varudeklarerat” som tillhandahålls av Anticimex Försäkring AB

På senare år har det blivit allt vanligare med så kallade dolda fel-försäkringar i olika former. Det övergripande syftet med försäkringarna är att köparen av en fastighet skall känna sig trygg i sitt köp av en fastighet i förvissning om att om det efter köpet skulle upptäckas några fel så får köparen ersättning för detta ur försäkringen. Ofta kan ett besiktningsprotokoll tillhandahållas redan vid visning av fastigheten.

Vad gäller försäkringen ”Varudeklarerat” anger Svensk Fastighetsförmedling som förmedlar försäkringen vid sina mäklaruppdrag följande på sin hemsida under rubriken ”Slipp kontakt med tidigare ägare” följande information: ”Om något oförutsett som omfattas av försäkringen ändå skulle inträffa efter köpet behöver du inte konfronteras med säljaren. Detta hanteras av Anticimex Försäkringar AB efter att du gjort en skadeanmälan. Anticimex gör därefter en skadereglering och betalar ut ersättning efter att du betalat självrisken.”.

Denna information och denna uppmaning har i flertal fall fått till följd att köpare anmält skada på försäkringen, och fastnat i en skriftväxling med Anticimex Försäkring. När köparen senare får klart för sig att försäkringen inte alls omfattar säljarens ansvar enligt Jordabalken, och i fall då försäkringen gäller ofta ger sämre ersättning än vad säljaren rätteligen har skyldighet att utge kontaktar köparen säljaren direkt.

Säljaren invänder då att reklamation av felet skett för sent. Köparen har då, eller löper i vart fall en överhängande risk att gå miste om all möjlighet att få rätt till ersättning av säljaren.

Trots att köparen följt den information som tillhandahållits av mäklaren på Svensk Fastighetsförmedling har köparen ändå förlorat sin möjlighet att göra gällande dolt fel, eller kräva skadestånd av säljaren.

Problemställningen är inte unik för ”Varudeklarerat”, det finns flera produkter på marknaden med liknande eller identiska problem.

Du som köpare av en fastighet uppmanas att alltid reklamera köpet till säljaren, och att inte dras in i en irrelevant diskussion med försäkringsbolaget gällande ersättning som kan utgöra en bråkdel av det du kan ha rätt till enligt lagen.